خبر شگفت انگیز آیا ناسا زمین دوم را کشف کرد

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

خبر شگفت انگیز آیا ناسا زمین دوم را کشف کرد
تعداد بازديد:9240

خبر شگفت انگیز آیا ناسا زمین دوم را کشف کرد

این روزها در مجامع گروه های  سری  باشگاه های محرمانه پیمان های مخفی فراماسونی و حتی بدنه کابین بعضی دولت ها  ثروتمندترین انسانهای روی زمین  بزرگترین بانکدارهای جهان و بعضی از افراد خاص وحتی انسانهای معمولی از جمعیت زیاد  روی زمین و محدود بودن منابع زمین و کمبود شدید غذا که بحران بوجود اورده و در اینده  چالش شدید غذا گرسنگی در جهان مشکل آفرین شده و خواهد شد در کنار رشد جمعیت مصرف بیش ازحد منابع طبیعی  و سوخت فسیلی که رو به  پایان است آلودگی هوای جهان گرمایش شدید زمین و نابودی

 ناسا X پیمان های مخفی فراماسونی X باشگاه های محرمانه X ثروتمندترین انسانهای روی زمین X بزرگترین بانکداران جهان X کمبود شدید غذا X فوری قحطی عظیم در راه است X چالش شدید گرسنگی جهانی X سوخت فسیلی X منابع طبیعی X الوگی هوا X گرمایش شدید زمین X نظم نوین جهانی X کشف زمین دوم X تلسکوپ فضایی کپلر X ایا ناسا زمین دوم را کشف کرده

یخ های قطبی و زیر آب رفتن بخش عظیمی از خشکی ها و نظر دادن مردم عادی و نظریه پردازان  که به جاهای باریک کشیده شده که کنترل کل دنیا دست  گروه مخفی هست و این گروه تصمیم دارن نظم نوین جهانی راه بندازن به گفته این نظریه پردازان انها متوجه شدن این گروه سری تتصمیم دارن با کشتن و از بین بردن انسانها نظم نوین جهانی را بنا کنن که جمعیت چند میلیارد نفری با نظم نوین جهانی سازگار نیست و میگن یکی از بندهای نظم نوین جهانی جمعیت پانصد میلیون نفر برای زمین کافیه و این جمعیت بشدت زیاده و منابع زمین جوابگوی این جمعیت نیست حتی میگن انشار کروناویروس کار گروه محرمانه بوده یعنی رهبران نظم نوین جهانی باعث همگیری کروناویروس شدن تا با آلوده کردن مردم و مرگ میر انسانها به حرف های شوم خود برسن و حتی انتشار ویروس ابولا کار انسان هست یعنی ابولا ساخت دست انسان هست و کلی حرفای از این قرار ولی در کل در این شکی نیست که منابع زمین بشدت رو به کاهش هست انسانها بی ملاحظه دست به استخراج منابع زمین میزنن آلودگی هوا شدید شده و زمین جوابگوی این بی ملاحظه گری هارو نداره و اگر اینجوری پیش بره سیاه زمین که میلیاردها سال خانه میلیاردها جاندار زنده بوده به زودی به خرابه ای غیرقابل سکونت تبدیل خواهد شد حالا که همه ما این موضوع میدونیم پس شنیدن  خبر کشف زمین جدید بسیار شگفت انگیز خواهد بود حال سوال اینجاست ایا زمین دوم کشف شده باهم به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت 

باما باشید : ﺁﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩ

 

 

ﺍﺳﺖ؟

ﻧﺎﺳﺎ ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺩﯾﺘﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ

ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﭙﻠﺮ .

 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ

ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ ﮐﭙﻠﺮ ﺩﺭ

ﺳﺎﻝ ۲۰۱۸ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﺍﻣﺎ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﯾﺘﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ

ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺭﻩ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﮔﺰﻭﭘﻠﻨﺖ ﮐﻪ ﮐﭙﻠﺮ ۱۶۴۹c ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۰۰ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﯿﺎﺭﻩ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﻠﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ

ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ

ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﻧﺎﺣﯿﻪﺍﯼ ﮐﻪ

ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺭﻩ

ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﮔﺰﻭﭘﻠﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ

۷۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻮﺭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ

ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﭙﻠﺮ ۱۶۴۹c ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺩﻣﺎﯾﯽ ﺩﺭ

ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ: ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ

ﮐﺮﻭﻧﺎ؛ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺳﺮﺥ ﻗﻮﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ

ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ، ﺍﻣﺎ

ﮐﺸﻒ ﺁﻥ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺩﻭﻡ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﭙﻠﺮ ۱۶۴۹c ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ﺳﺮﺥ

ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺯﺑﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺤﯿﻂ

ﺍﮔﺰﻭﭘﻠﻨﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶ

ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻝ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺟﻮ

ﺍﯾﻦ ﺍﮔﺰﻭﭘﻠﻨﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ

ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭﺁﯾﻨﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﯼ ﺭﺍ

ﺩﺭ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺍﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩ.

ﺍﻧﺪﺭﻭ ﻭﻧﺪﺭﺑﺮﮒ ﻣﻮﻟﻒ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﮕﺰﺍﺱ ﺁﺳﺘﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ

ﮐﻪ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪﻫﺎﯼ ﺳﺮﺥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪﺍﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ

ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﯿﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻭﺟﻮﺩ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺻﺨﺮﻩﺍﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﺷﺎﻧﺲ ﺁﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭﺍﺕ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﻠﺮ ﺳﯿﺎﺭﻩ

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺍﻣﺎ

ﮐﺸﻒ ﮐﭙﻠﺮ ۱۶۴۹c ﺍﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﯿﺎﺕ

ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
سینما در ماشین با ایرانتیک
این نظر توسط سینما در ماشین با ایرانتیک در تاریخ یک سال پیش و 0:06 دقیقه ارسال شده است :
این نظر به علت تبلیغی بودن و داشتن لینک حذف شد
پاسخ : لطفا نظر تبلیغاتی ندین
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]