حقایقی از اخر زمان که نمیدانید

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

حقایقی از اخر زمان که نمیدانید
تعداد بازديد:9637

حقایقی از اخر زمان که نمیدانید

حقایقی از اخر زمان که نمیدانید

امروز هم مثل روزهای گذشته مطلبی شگفت انگیز براتون اماده کردیم حقایق شگفت انگیز که نمیدانیدـ حقایقی که اشتباه به مردم گفته اند این مطالبی از اخر زمان است چیزها و مطالبی که هرگز گفته نشده و این مطالب برای اولین بار بازگو میشود پس در ادامه با ما باشید تا یکی از حقایق پشت پرده اخر زمان را برایتان بازگو کنیم و از حقایقی از قران راجبه اخر زمان که نمیدانید را بگوییم پس با ما باشید

🔴 روز قیامت یا ظهور امام مهدی عج ؟؟؟

 

🌕 در بسیاری از آیات قرآن با بکار رفتن کلمه «ساعت» به فرا رسیدن یک وقت خاصی اشاره شده است، تمام مفسران آن را به معنی روز قیامت و پایان دنیا ترجمه کرده اند. اما حقیقت چیست ؟ 

5 آیه ذیل را بخوانید :

 

1⃣ ﻣﺮﺩم ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ساعت ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻨﺪ. ﺑﮕﻮ : ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ . ﻭ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻰ ؟ ﺷﺎﻳﺪ ساعت ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ

📔 احزاب 63

 

2⃣ ﺑﮕﻮ : ﺍﮔﺮ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﻫﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺧﺪﺍ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺁﻳﺪ ﻳﺎ ساعت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺳﺪ ، ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺟﺰ ﺧﺪﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ ؟

📔 انعام40

 

3⃣ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ساعت ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﮕﻮ : ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﻧﺰﺩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ، ﻏﻴﺮ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻨﺶ ﺁﺷﻜﺎﺭ نمیکند .ﺑﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ، ﺟﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰ آﻳﺪ . ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﺶ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻯ ( ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻰ) ﺑﮕﻮ : ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﺳﺖ. ﻭﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩم ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﻨﺪ

📔اعراف 187

ـــــــــــــــ بیشتر بخوانید : ایا در اخر گناهان مان بخشیده میشود ـــــــــــــ

ــــــــــــــــ بیشتر بخوانید : اسرار و عجایب حیرت انگیز زنبور عسل ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــ بیشتر بخوانید : اشاره قران به هفت لایه جو ـــــــــــــــــ

4⃣ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ ، ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﻳﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ساعت ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻭ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﺪ ، ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﺍﻯ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﻭ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﺮﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ . ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻣﻰ ﻛﺸﻨﺪ ؛ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ! ﺑﺪ ﺑﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪ

📔 انعام آیه 31

5⃣ { ﭘﺲ ﺁﻳﺎ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰ برﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ساعت ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ ، ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﺪ ، ﻣﺘﺬﻛّﺮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭی ﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ؟ }

📔 محمد آیه18

🌕 همانطور که در آیات فوق مشاهده میشود، خداوند مردم را از ناگهانی بودن آن بیم میدهد،همه میدانیم افراد در برزخ نتیجه اعمال خود را میبینند، اگر درین ایات منظور از «ساعت» روز قیامت (پایان دنیا) بود پس چه نیازی به ترساندن مردم بود؟ گنهکاران که در عالمی دیگر در حال عذاب هستند چه ترسی دارند که به طور ناگهانی کره زمین دچار فلان بلا شود ؟؟ پس در نتیجه این مربوط به افراد دنیاست

ــــــــــــــــ بیشتر بخوانید : فجایع تکاندهنده اخر زمان ــــــــــــــــــ

ـــــــــــ بیشتر بخوانید : اتفاقات اخر زمانی که باید بدانید ــــــــــ

ــــــــــــ بیشتر بخوانید : مطالب عجیب از اتفاقات اخر زمان و زمان دوران ظهور که نمیدانید ــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ بیشتر بخوانید : دعاهای مشکل گشا  ــــــــــــــ

🌕 در چهارم و پنجمین مورد از آیات ذکر شده میفرمایدکه کافران و مجرمان پس از اینکه ساعت ناگهانی فرا برسد نسبت به گناهانشان و کوتاهی کردن از تکالیف شرعی افسوس میخورند، و پس از آن هوشیار شدنشان هیچ فایده ای ندارد. مگر قرار نیست بعد از ظهور تمام شر و شیطان از بین برود و مؤمنان وارث زمین شوند و زمین به نور خدا منور شود و همه عاشق خداوند باشند؟؟ پس چرا پس از رخدادن «ساعت» مجرمان و کافران پشیمان میشوند ؟؟

ـــــــــــــــ بیشتر بخوانید : آخر زمان ظهور نزدیک است ـــــــــ

ـــــــــــــــ بیشتر بخوانید : آیا دعانویسان جادوگران موکل جن گنج یا زیر زمین را میتوانند ببینند پاسخ جنجالی از استاد علوم غریبه ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــ بیشتر بخوانید : آخر زمان و مطالب شگفت انگیز که نمیدانید ـــــــــــــ

🌕 نمیشود هم فرض کرد که منظور کافرانی هستند که فوت شده اند، زیرا آنها پس از مرگ عذابشان شروع میشود و چه دلیلی دارد که ناگهان پس از رسیدن عذاب در کره زمین پشیمان بشوند و پس از آن راه توبه بسته شود ؟؟

🌕 پس در نتیجه یقین پیدا میکنیم منظور از کلمه «ساعت» ایام ظهور امام مهدی عج است که اکثر مردم قبل از آن در غفلت و فساد هستند، از زمان پیغمبر (ص) تا کنون عذابی همچون عذاب قوم های لوط شعیب عاد ثمود فرعون و نوح نیامده و زمانی خواهد آمد

ظهور امام مهدی عج همچون داستان نوح، هم نجات یافتگان و مسرور شوندگان به همراه خواهد داشت و هم هلاک شوندگان، هم نجات است هم هلاکت ،هم خوشحال کننده است هم غمگین کننده ، هم بالابرنده است هم به زیر کشنده همه چیز به اعمال خودمان بستگی دارد..

🌕 شما انسان خلق شدید و بی نهایت ادامه دارید، در شرایط شیعه بودن قرار دارید و در این لحظه از عمرتان این متن را میخوانید، هرکس در آخرالزمان به اصل واقعی خودش وصل خواهد شد. ذاتت چیست بیدارخواهی شد؟ برای امامت کاری خواهی کرد؟؟

🌕 امام مهدی عج:

 فرمان ما به یکباره و ناگهانی فرا میرسد و در آن زمان توبه و بازگشت برای کسی سودی ندارد و پشیمانی از گناه کسی را از کیفر ما نجات نمیبخشد 

📔 بحارالانوار ج52 ص

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]