مطلب شگفت انگیز توانایی افرادی که ازاختلال اضطرابی رنج میبرن

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

مطلب شگفت انگیز توانایی افرادی که ازاختلال اضطرابی رنج میبرن
تعداد بازديد:9415

مطلب شگفت انگیز توانایی افرادی که ازاختلال اضطرابی رنج میبرن

اضطراب و نگرانی استرس همیشه برای ما نشانه و بازگو کننده روزها و لحظه های پر از رنج و درد بوده و هیچکس دوست ندارد دچار اضطراب شود و به همین خاطر جامعه پزشکی مطالعات زیادی در این باب به انجام رسانده که به چندین بخش از روانشناسی گرفته تا مشاوره و بخش های حاد تر به ساخت و مطالعه درباره داروهای آرامبخش و غیره تقسیم میشود که حدف تمام انها یکیست و آن هم از بین بردن اضطراب و برگرداندن آرامش به فرد و خانواده شخص وی میباشد.

تمام ما در طول دوران زندگی با بحران های مختلفی مواجه میشویم که بعضی از انها راحت و بعضی سخت قابل حل شدن میباشد اما از انجا که اضطراب رابطه مستقیمی با شرایط زندگی ما از تمامی جهات امنیت شغلی تامین هزینه ها

اضطراب X وسواسی X اختلالات اضطرابی X اموزش ذهن خوانی X اموزش قدرت خواندن ذهن دیگران X اموزش قدرت تشخیص دروغ و ذهن خوانی X ضریب هوشی بالا در افراد دارای اختلال اضطرابی X بزرگترین نابغه های دنیا X بزرگترین نابغه دنیابا ضریب هوشی210 X رکورد های گینس X توانایی ذهنی عجیب X حس ششم و اموزش فعال کردنش X حس تشخیص خطر X پیش بینی آینده X پیش بینی خطر اینده X یادگیری توانایی خواندن ذهن X انرژی منفی X اموزش جذب انرژی مثبت

مسکن ازدواج درآمد و حتی الودگی هوا و تغذیه و الگوی زندگی دارد از این رو در این دوران شرایط زندگی نسبت به گذشته بسیار فرق کرده و سخت شده و در مقاطعی از زندگی موارو اینچنینی باعث اضطراببرای ما میشود که نتیجه ان این است که تمامی ما کم  و بیش اطلاعاتی از ان دداشته  باشیم حال آیا شما اطلاعاتی از کسانی که اختلالات اضطرابی رنج میبرن دارید ؟

ما در این مقاله مطالبی جالب و عجیب که حتما بعداز مطالعه تعجب خواهید کرد درباره کسانی که از اختلالات  اضطرابی  رنج میبرن و توانایی ها قدرت عجیب این افراد  خواهیم  گفت امیدوارم نهایت  لذت را از مطالعه این مطلب ببرید.ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ

ﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯼ

ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻣﯽ

ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ۷

ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﻣﯽ ﭘﺮﺩﺍﺯﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ

ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ.

۱- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺭﻭﻍ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ

ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ

ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﻧﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ

ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﮐﺎﻣﻼ ﺁﮔﺎﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ

ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﻭﯼ

ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ

ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﻫﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺮﻑ ﺗﺎﻥ

ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ.

۲- ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻ

ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎﻻ ﮐﯿﻢ ﺍﻭﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ

ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻭ ﺗﺎ ﺳﻦ

۲ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ۳ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﺒﺮ ﯾﺎﺩ

ﮔﺮﻓﺖ، ﺩﺭ ﺳﻦ ۴ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﻣﻬﻤﺎﻥ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ۷ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ

ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺩﻋﻮﺕ . که. ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ

ﺭﮐﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﮔﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ

ﺩﻧﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ ۲۱۰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﯾﺎﻧﮓ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﻮﺍﺳﯽ ﻭ ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﻫﻮﺵ ﺍﻭ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺍﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻧﻤﯽ

ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻏﻠﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷﯽ

ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ

ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ. ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ

ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

۳- ﻗﺪﺭﺕ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ

ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻏﻠﺐ

ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ

ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ

ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ دﻭﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﺯ

ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺪﻭ

ﺗﻮﻟﺪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ

ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺁﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ۲۰۰ ﻣﯿﻠﯽ

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﻨﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ

ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴- ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺫﻫﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺭﮎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ

ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺫﻫﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺍﯾﻦ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎﻥ

ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﮔﺬﺭﺩ.

۵- ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻗﻮﯼ ﺗﺮ ﻭ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺪﺕ

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﺳﭙﺮﺩﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮﯼ ﺍﯼ

ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﮑﺮ

ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﻗﻮﯼ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﯿﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ

ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺷﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۶- ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﯽ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ

ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭﮎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺁﻥ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﯽ

ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ

ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۷- ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﯾﺎﺩ

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ

ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﯽ ﺣﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺫﻫﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻭﻗﻔﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ

ﺑﺪﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ

ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ

ﺯﯾﺎﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ

ﺁﻥ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ

ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ،

ﺍﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.واقعا جالب و عجیب هست که اضطراب میتونه همچین توانایی هایی به انسان بده  و یا این قدرت و  توانایی را در بدن فعال کنه الیته یک نظر شخصی در این رابطه دارم که برای شما هم میگم ( این نظریه شخصی نویسنده بوده و درستی یا نادرستی ان را متخصصان این حوضه باید بررسی کنند که این نظریه هیچ ارتباطی با اصل مطلب و این هفت مورد ندارد .همچین از شما هم درخواست میکنیم نظرات خود  را یا دچار این اختلال و دارای هرکدام از این توانایی ها و قدرتهای منحصر به فرد هستید با ما و کاربران به اشتراک بگذارید )بنده نظرم این هست که : از قدیم ایام و دوران باستان تا به امروز  همه از ویژگی ها و توانمندی های عجیب و عظیم ذهن انسان کتابها نوشته و سخنهای فراوان گفته و میگویند از اینکه ذهن ادم ها و قدرت ذهن چه توانایی های باورنکردی دارد و امروزه با مطالعت علمی دقیق این ثابت شده و همه ما در حد خود این را میدانیم هرچند متخصصان میگویند ما اول راه هستیم و چیز زیادی در این باره نمیدانیم به هرحال همه از قرقدرت عظیم ذهن آگاهی داریم اما به علت های فراوانی این قدرت به جای اینکه از قدیم نسل به نسل به نسلهای بعدی تکنیک ها و تمرینات داده بشه و قدرت واقعی ذهن همچنان فعال بماند طی سال ها  و قرن ها و هزاره ها این اموزش کمتر و کمتر شده و مانند دستگاهی که باطری ان رو به پایان است قدرت ذهن ما هم رو به زوال و کندتر شدن رفته تا اینکه مانند ساعت دورانی را جای کار کردن درجا زده تا از کار افتاده و طی سالها به دست فراموشی سپرده شده ( شاید تعجب  کنن بعضی ها و  بگن این حرف درست نیست که من میگم قدیم و دوران باستان و چند هزار سال پیش مردم اون زمان قدرت ذهن و فکرشون از ما بیشتر بوده و بگن چطور این ممکنه الان انسان به ماه رفته موشک ساخته ماهواره و ماشین و هواپیما و گوشی موبایل که با هرجای دنیا بخواد میتونی حرف بزنه و تصویر طرفو ببینه و کلی چیز دیگه حالا چطور ممکنه  الان با اونموقع حتی یکی نباشه و اونا ذهن پویا و فعال تری نسبت به ما داشتن ؟؟؟

این امکان نداره؟؟

من میگم چرا داره اگر واقعا چیزایی که اون زمان ساختن مردم ببینن  بقدری براشون غیرقابل باوره که قطعا میگن دروغه بخاطر همین هم در همجای دنیا در بخش میراث فرهنگیشون یه گروه و قسمت کاملا فوق سری دارن که حتی خود کارشناسان و محققان و ....اون سازمان از اون گروه و بخش خبر ندارن تو این بخش دانشمندای نخبه و رده بالا فعالیت میکنن که باز با این حال چیزایی که کشف میکنن قادر به تحقیق و چگونگی ساختش و نیستن ایران که اینجور هست و زیر زمین در تهران منطقه شو نمیتونم بگم ولی شرق تهران یه جایی درست کردن بزرگ زد بمب اتم که اتم هم نتونه اون اتاقک هارو تخریب کنه اتاقک های کوچیکی ساخنن اینجور چیزهارو در میارن همش منتقل میشه تهران کدگذاری میشه بسته بندی میشه هر جعبه باز پلمپ میشه میره تو اتاقک ها هر اتاقک قفسه بندی داره هر اتاقک پر  شد باز دربش پلمپ میشه یه نالت اتاق اتاق هست که در هر اتاق چند تا اتاقک هست تمام اتاقک ها پر شد کل اتاقو با بتن و فولاد باز پلمپ میکنن هر مجموعه پر شد باز پلمپش میکنن چون بقدری پیچیده و عجیبه ک نمیتونن روش کار کنن و میزارن یعنی باید بزار سازمان میراث جهانی بهشون گیر میده چون اینا میراث جهانی نه برای شخص و کشور اینارو میزارن تا بعدها با پیشرفت علم روشون تحقیق کنن اینا بقدری عجیبه امکان اعلام به عموم و نشون دادنش امکان نداره و به هرکی نشون بدی میگه دیونه  شدین این دروغ ها چیه یا مثلا ساخت اهرام مصر بناهای اینکاها و.....که باز هم نسبت به اونی که مخفیش میکنن هیچی نیست حالا تو ایران هم کم نیست ولی بعضی نمیخوان شگفتی های کشور برای دنیا اشکار بشه من داییم 20 سال پیش بازنشست شد رییس میراث یکی از شهرها بود منم خیلی ازش یاد گرفتم خیلی جاها رفتیم و دارم یه سلسه مقالات با عکس ها و فیلم هایی که اگر هرکسی مثل اونو دیده بود جایزه بهش میدم قول میدم دارم تهیه میکنم که شاید اندازه هرم بزرگ و بناهای امریکای جنوبی و تمدن شون براتون شگفت انگیز باشه خلاصه که با دیدن همین ساخته های باستانی میشه پی به هوش و قدرت تفکر اونها پی برد و قطعا اونایی که با دست خالی همچین چیزایی ساختن از ما که غرق در تکنولوژی هستیم و نمیتونیم مثلشو بسازیم باهوش تر بودن )

حالا این قدرت ذهن و تکنیک های به چالش کشیدن و مجبور کردن ذهن برای استفاده از قدرتش در دوران ما از بین رفتا و دیگه اون قدرت واقعی ک باید داشته باشه نداره اما اونایی که اضطراب شدید دارن بخاطر نگرانیشون مغز رو تخت فشار میزارن تا راه حلی راه نجاتی پیدا کنه یا چاره بسازه که از اون بحران و نگرانی در بیان این فشار و حرکت دادن مغز برای چاره جویی اولش شاید جواب نده ولی بعد کم کم مغز و ذهن  واکنش نشون میده و از ظرفیت واقعیش استفاده میکنه اگر این فشار به طور مستمر انجام بشه مغز تقویت میشه و اون عملکرد واقعی که باید داشته باشه بروز میده .

بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]