ماهواره کرونا چیست و از ان چه میداند

درباره سایت
کاوشگران اسرار ایران باستان
دعانوسی و سرکتاب قرانی افشاگری درباره علوم غریبه اسرارقرانی دعاهای مجرب طلسمات سحروجادو پیشگویی
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

ماهواره کرونا چیست و از ان چه میداند
تعداد بازديد:9339

ماهواره کرونا چیست و از ان چه میداند

بحث کروناویروس این ویروس خطرناک و مرموز این روزها خیلی داغه و  کمتر جایی هست در دنیا که با گذشت چندین ماه مردم راجبه این ویروس اسرا آمیز و چگونگی شیوع کروناویروس حرف نزنن و جالبتز اینکه هرجایی  از دنیا که بری یک عده درمان قطعی کروناویروس کشف شده یعنی کشفش کردن یک عده هم واکسن کروناویروس ساخته شد ه تو ذهن خودشون و با مخلوط کردن چندتا چیز به این مهم دست یافتند و بعضیا هم 

ماهواره X درمان قطعی کرونا ویروس کشف شد X ویروس خطرناک ومرموز گونه جدید کروناویروس X نوع جدیدی از ویروس اسرار آمیز کشف شد X نتایج شگفت انگیز شیوع کروع ویروس X انتشار خطرناک ویروس توسط آنریکا X افشای ساخت و پخش کروناویروس در آزمایشگاه ووهان چین X ماهواره کرونا X ماهواره کرونا چیست X ماهواره سنجشی X نقشه های گوگل X تصاویر ماهواره ای X پرتاب ماهواره سنجشی به فضا X ابر سازه های فضایی در پروژه مخفی X سازمان سیا X نیروی هوایی امریکا و افشای پروژه های مخفی X ایا از ماهواره کرونا چیزی میدانید X ماهواره کرونا پروژه مخفی که افشاشد

به نتایج شگفت انگیز شیوع کروناویروس رسیدن و کاملا فهمیدن و کشف کردن منبع کروناویروس از کجا بوده  حالا فرق  داره تو چین و  روسیه و ایران و.... همه میدونن انتشار خطرناک ویروس توسط آمریکا بوده و اروپا و آمریکا و....هم  مردمان شون میگن قطعاکروناویروس ساخت آزمایشگاه ووهان چین هست حالا امروز میخوام درباره کرونا حرف بزنم و بگم ایا چیزی ازش میدونید یا خیر؟البته نه ویروس کرونا بلکه ماهواره کرونا اصلا همچین چیزی شنیدین اگر نه پس مطلب امروز براتون جالب خواهد بود .

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﯿﺪ؟

ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺷﯿﻮﻉ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹ ﺩﺭ

ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ، ﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ

ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ،

 ‏«ﮐﺮﻭﻧﺎ‏» ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ.در

دوران ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﮔﻮﮔﻞ ﻭ ﺑﺎ

همچین بخوانید :

ماجرایی عجیب و شگفت انگیز از اولین مسافرین ماه

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ

ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۵۰ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ

ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ، ﻫﯿﭽﮑﺲ

ﺗﺼﻮﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺮﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ

ﻧﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮﻉ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۱۹ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ

ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻟﺐ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﺷﺪ "ﮐﺮﻭﻧﺎ" ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﯿﺎ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻬﯿﻪ

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺍﺯ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮﺭﻭﯼ

ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞﻫﺎﯼ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻮﺷﮏ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺁﯾﺰﻧﻬﺎﻭﺭ ﺳﯽ ﻭ

ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ

ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۵۸ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ

ﮐﻨﻨﺪ

 

همچنین بخوانیدکاری عجیب برای فرار از کرونا 

ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻨﮓ

ﺳﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻋﮑﺲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ

ﺷﺮﻕ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﺳﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺷﻒ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ

ARGON ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ

LANYARD ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺸﻐﻮﻝ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸۰۰

ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ

ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ

ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ۲۴ ﻓﻮﺭﯾﻪ ۱۹۹۵ ﮔﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮﻥ ﺭﺋﯿﺲ

ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

۱۲۹۵۱، ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﯿﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ

ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﺁﺭﮔﻮﻥ ﻭ LANYARD ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ

ﻋﻤﻮﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﭘﻮﺷﺶ

ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ

ﺗﻮﺍﻓﻖﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺕ ﻫﺴﺘﯿﻢ،

ﺗﻮﺍﻓﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻼﺡﻫﺎﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﺷﺪ.

ﮔﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ: ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ

ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ

ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ، ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﻞﻫﺎﯼ ﺑﻌﺪﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺮﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩﯾﻢ.

ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﮑﺲ ﻃﯽ ۱۸ ﻣﺎﻩ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﯾﺎﻻﺕ

ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻥﻫﺎ

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﻣﻦ

ﺯد

مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب قوانین سایت برای ارسال نظر : نظرات حاوی کلمات رکیک فحاشی تهمت دروغ افترا به هر شخص انسان یا مردم هر کشوری ممنوع است.نظر تمام افراد و کاربران محترم و هرکسی عقیده خاص خودش را دارد پس بی احترامی به کاربر های دیگر بخاطر نوع نگرش و دیدگاهش ممنوع است خطاب قرار دادن کاربران دیگر با الفاظ رکیک به عنوان نقد کردن نظرات و دیدگاهش ممنوع بوده و نظراتی که در ان قوانین سایت رعایت نشده باشد منتشر نخواهد شد.نوع رفتار و گفتار ما نشان دهنده نوع ادب خانوادگی و بازتاب ادب و رفتار پدر و مادر مان و نوع تربیت انهاست لطفا بهم احترام بگذاریم حتی با نظرات دیگران مخالف باشیم
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]